• 2 קומפרסור MDX1600 AUTOCOM PRO-XL BEHRINGER

    2 קומפרסור MDX1600 AUTOCOM PRO-XL BEHRINGER
    קומפרסור מקצועי מחברת ברינגר, כולל בתוכו אקספנדר, גייט, ומצמצם רעשים .

מחלקות