• מפוחית הונר בלוז בנד HOHNER 559/20C

  מפוחית הונר SILVER STAR C HOHNER

 • מפוחית הונר מרין בנד 1896/20G Marine Band HOHNER

  מפוחית הונר מרין בנד 1896/20G Marine Band HOHNER

 • מפוחית הונר מרין בנד 1896/20D Marine Band HOHNER

  מפוחית הונר מרין בנד 1896/20D Marine Band HOHNER

 • מפוחית הונר 542/20 GOLDEN MELODY D HOHNER

  מפוחית הונר 542/20 GOLDEN MELODY D HOHNER

 • מפוחית הונר כרומטה 8 250C HOHNER

  מפוחית הונר כרומטה 8 250C HOHNER

 • מפוחית הונר מרין בנד 1896/20E Marine Band HOHNER

  מפוחית הונר מרין בנד 1896/20E Marine Band HOHNER

 • מפוחית הונר מרין בנד 1896/20F Marine Band HOHNER

  מפוחית הונר מרין בנד 1896/20F Marine Band HOHNER

מחלקות